Vinterförvaring av husbil/husvagn

Efter en förhoppningsvis mycket skön sommar, kommer hösten tyvärr ofta fortare än man tänkt. Ibland blir det lite bråttom att fundera på kommande vinterförvaring av husbilen eller husvagnen. Nedan finner du förhoppningsvis allt du behöver tänka på inför din vinterförvaring. Se det som en checklista att utgå från, i någorlunda kronologisk ordning. Vi hoppas den kan vara till stor hjälp!

Saknar du något får du gärna höra av dig, så bygger vi gärna på med nyttig information.

Rengöring 
Precis som alla andra fordon, mår Husbilar och Husvagnar bra av att rengöras och vaxas. Även invändigt bör man torka av alla ytor och hålla rent. Du finner alla lämpliga bilvårdsmedel här.

Palla upp eller ge däcken extra tryck
För att förhindra att hjulen och fälgar deformeras samt avlasta fjädrarna, är det en mycket god ide att palla upp husbilen/husvagnen på pallbockar eller stödben.

Ett annat vanligt alternativ är att fylla däcken med lite extra luft, så bör de inte deformeras under vintern. Många menar att detta räcker, och att husvagnen/husbilen då inte behöver rullas eller flyttas under vinterförvaringen.
Töm ur
All mat skall naturligt vis tas ur bilen eller husvagnen, för att inte dra dit skadedjur. Torka bort minsta smula som kan locka!

För att förhindra frysskador och läckage under vinterförvaringen, bör du tömma ur toaletten (skölj den gärna med antibakteriellt medel för att förhindra oangenäm lukt), slangsystem och spoltank. Även varmvattenberedare, avloppstank och färskvattentank skall tömmas.

Vattenlåsen kan sugas ur med hjälp av en liten slang kopplad till en spruta. Blandarna kan ställas i mellanvarmt öppet läge, mitt emellan kallt och varmt för att minska risken för frostskador.

Även om husvagnen eller husbilen står i ett uppvärmt utrymme under vintern, så kan strömmen gå eller utrymmet av annan orsak bli kallt – så ta det säkra för det osäkra och lita inte på att det kommer vara varmt och frostskadat under hela vinterförvaringen.

Textilier tas lämpligen ur husvagnen eller husbilen och förvaras inomhus hemma, där det är torrt och varmt. Det hjälper sällan att ställa textilier på högkant och tro att de klarar sig.

Gasolflaskor skall naturligtvis plockas ut och förvaras hemma i lämplig avskild miljö. Glöm inte att sätta upp en varningsskylt på det ställe där du förvarar gasolflaskorna (av hänsyn till ev räddningstjänst som kommer och släcker om det skulle brinna).

Förhindra kondens & fukt
Kom ihåg att lämna luckor och dörrar öppna inne i husbilen eller husvagnen. Luften kan då cirkulera och risken för kondens minskas.

Att sätta in ett par rejäla torrbollar är en god ide, då dessa samlar in fuktig luft och binder den till fuktsamlaren.

Kylskåpet
Kylskåpet bör avfrostas och lämnas med öppen lucka.

Drag inte åt handbromsen
då den lätt kan låsa sig under vinter. Lägg istället i en växel på husbilen.

Använd täcke vid utomhus förvaring av husbil och husvagn
Om du förvarar din husbil eller husvagn utomhus under tak, bör den skyddas med ett täcke, kapell eller överdrag för att undvika att husvagnen/husbilen skadas av snö, regn, fågelspillning, och annat giftigt nedfall från skyn. Det finns många goda alternativ för täcken till din husvagn eller husbil. Du bör definitivt ha ett täcke som andas och därmed inte stänger inne fukt. Om du tänker dig att fortsätta med utomhus förvaring framöver, kan det vara värt att få ett kapell skräddarsytt.

Det kan även räcka med en presenning. Tänk då på att ha en ställning under som ger en god lutning över husbilen, så att snö och regn lätt glider/rinner av.

Hur du än förvarar husbilen eller husvagnen, bör du se till så att det är god cirkulation i utrymmet runt fordonet.

En draghätta kan med fördel fästas över dragkroken för att hålla den i gott skick.

Vad kostar det att vinterförvarar en husbil eller husvagn?
Kostnaden för att vinterförvara en husbil eller husvagn kan variera beroende på flera faktorer, inklusive plats, typ av förvaring och eventuella extra tjänster som erbjuds. Här är några faktorer som kan påverka kostnaden för vinterförvaring av en husbil/husvagn:

  1. Plats: Kostnaden kan variera beroende på var du befinner dig geografiskt. Priser kan vara högre i större städer eller mer eftertraktade områden.
  2. Förvaringstyp: Det finns olika typer av förvaring för husbilar och husvagnar, inklusive inomhusförvaring i en garageanläggning, carport eller uppvärmd lagerlokal, eller utomhusförvaring på en avskild plats eller i en husbilsparkering. Inomhusförvaring tenderar att vara dyrare än utomhusförvaring på grund av det extra skyddet och eventuell uppvärmning som erbjuds.
  3. Tidslängd: Kostnaden kan variera beroende på hur länge husbilen/husvagnen förvaras. Priser kan vanligtvis vara lägre för längre förvaringsperioder, såsom en hel vinter eller flera månader.
  4. Tilläggstjänster: Vissa förvaringsanläggningar kan erbjuda extra tjänster som batteriladdning, underhåll eller andra specialbehov för husbilen. Dessa tjänster kan ha en extra kostnad som tillkommer för den totala förvaringskostnaden.

Precis som med båt- och bilförvaring är det bäst att kontakta olika förvaringsanläggningar i ditt område för att få specifika prisuppgifter baserat på dina behov och den plats du befinner dig på. Priser kan variera beroende på lokala förhållanden och tjänster som erbjuds. Som du vet kan du se annonser om lediga platser för husbil och husvagn på denna sidan här. 

Slå av strömmen och ta väl hand om batterierna
Slå av huvudströmbrytaren för bodelsbatterier. Batterierna mår bäst av att alltid vara välladdade, då livslängden blir längre och fryspunkten väsentligt lägre. Husbilens eller husvagnens inbyggda laddare är de bästa att använda under vintern, menar många. Du kan då låta batterierna sitta kvar på plats.

En del som har tillgång till el låter strömmen vara på och ställer värmen till ca 10 grader under hela vintern. Andra menar att man antingen skall ha ”bovärme” på 20 grader eller ingen värme på alls, eftersom mellantemperatur (5-10 grader) ger mest kondens och fukt. I detta fall får man nog bilda sig en egen uppfattning om vad som är bäst, och kanske prova olika alternativ olika år för att se hur mycket kondens som samlas eller inte.

En del väljer att ta bort pluspolen på startbatteriet (för att förhindra att det drar ström, om än lite) och tar med övriga bodelsbatterier hem för att ladda med underhållsladdare i torr, sval och kontrollerad miljö. OBS! Det är då mycket viktigt att du har rätt typ av helautomatisk laddare till rätt batteri (Gel-batterier kräver viss typ av laddare, syrabatterier en annan).

Kontrollera i vilket fall batterivattennivån om du har batterier som kan öppnas/fyllas på.

Har din husvagn eller husbil solpaneler för underhållsladdning av batterierna, är det viktigt att du håller dem rena och fria från snö för att få bra effekt.

Förtält
Även förtältet mår bra av att förvaras torr, välventilerat och rent. Du bör inte stoppa ner ett fuktigt förtält i säcken, utan istället låta det hänga fritt och välventilerat om möjligt.

Vård av husbilens motor
Byte av olja och filter, ev dieselfilter bör ske på hösten, så att bilen får vila med ny olja i motorn. Lämnar du in husbilen på Service görs det med fördel på hösten, då väntetiderna på vårkanten ofta är väsentligt längre.

Fyll tanken
Inför vinterförvaringen skall du tanka bränsletanken helt full, för att undvika att kondens skapas i tanken under vintern.

Kontrollera frostkyddet
Kontrollera så att det finns glykol i värmesystemet. Om det inte finns så bör man fylla på så att det klarar vinterns kyla. Kontrollera i fordonets manual vad för glykol och hur mycket du som du skall ha i ditt värmesystem.

Skydd mot skadedjur
Möss och andra skadedjur som tar sig in i ditt fordon, kan orsaka mycket skada på husvagnen/husbilen. De gnager sönder inredning, slangar, filter och annat. Musfällor behövs därför ofta både inne i husbilen/husvagnen och i motorrummet på husbilen. Det finns traditionella fällor och elektroniska dito. Även placeringen av fordonet kan vara avgörande för förekomsten av skadedjur, exempelvis kan man vänta sig fler möss vid en parkering nära djurstall.

Ta för vana att kontrollera gallren vid husbilens/husvagnens friskluftsintag. Om de är skadade, blir det lättare för skadedjur att ta sig in.

Försäkring och stöldskydd
Husbilen/Husvagnen skall naturligtvis vara försäkrad. Här får man helt enkelt kolla runt bland olika försäkringsbolag för att få bästa villkor och pris. Ett bra tips kan vara att använda en försäkringsmäklare, som jämför massor av olika försäkringar gratis och ser till så du får bästa möjliga deal.

Ytterligare säkerhet
Som nämnt ovan bör du ha garageförsäkring på din husbil/husvagn, även om fordonet är avställt under vinterförvaringen, ifall det skulle ske något med den lokal eller plats där du har fordonet uppställt.

Många har installerat larm i husbilen, som står på även vintertid.

Försök om möjligt att titta till husbilen eller husvagnen under vintern. Kanske är ni flera som står vid samma plats, och kan hjälpas åt att hålla koll på varandras fordon. Då är det lättare att upptäcka om något inte är som det skall.

Under säsong, kan du med fördel utöka skyddet av din husvagn eller husbil genom att gömma en GPS-sändare på lämpligt svårfunnet ställe. Det finns numera mycket smidiga GPS-sändare med inbyggda batterier, där du kan följa husvagnens/husbilens position mer eller mindre i realtid via en APP eller din dator. Här är ett mycket gott exempel. 

Till sist
Vi hoppas att guiden ovan har varit till bra hjälp och att din husvagn eller husbil klarat vinterförvaringen mycket väl och är fin, fräsch och så redo som möjligt för en ny kommande härlig säsong!