Vinterförvaring av båt

Här finner du en guide för vad du bör tänka på när du vinterförvarar din båt. Vanligast är att vinterförvara båten på land, men även förvaring i vatten avhandlas nedan (sist i detta kapitel). Hoppas guiden är till stor nytta.

Saknar du något får du gärna höra av dig, så bygger vi gärna på med nyttig information.

Lyfta båten
Att boka kranbil för att lyfta båten är ofta nödvändigt om du har en större båt. Ofta ombesörjer den båtklubb du är medlem i upptagningen, antagligen med din assistans.

Innan du lyfter båten måste du ha förvaringslösningen klar och färdigt justerad (så att en eventuell kran kan placera båten direkt på din vagga, bockplats eller kärra). Läs mer om vaggor och vagnar till båten nedan.

Töm eventuell septiktank
Sedan 2015 är det förbjudet för de båtar som har toalett att släppa ut toavattnet direkt i havet. Förbudet, som för övrigt är mycket omdiskuterat, säger att du inte får släppa ut toalettvatten i hav, sjöar andra inre vatten. Förbudet berör alla fritidsbåtar som inte är K-märkta.
Har du septiktank i båten, måste den tömmas innan båten lämnar vattnet. Har du instruktioner till hur båtens septiktank skall behandlas och konserveras inför vinterförvaringen, så följ dessa.

Har du inte instruktioner, menar en del att man med fördel som sista åtgärd kan spola ner en flaska toalettrengöringsmedel i tanken, samtidigt som du fyller på med ca 5 liter sötvatten för att få en lagom koncentration. Innan de sista pumptagen tas för att pumpa torrt i toaletten, kan en kaffekopp med matolja hällas i för att förhindra lukten av urinsyra, som annars kan tränga igenom slangar av lite sämre kvalitet. Matoljan skall även bidra till att smörja pumpens packningar, pumpcylinder och backventil. Som på många andra områden får man själv fundera och diskutera hur andra gör, och sedan skapa sig en egen tro på vad som kan vara rimliga åtgärder för en bekymmersfri vinterförvaring.

Töm båtens vattentank
Vattentanken skall tömmas ur. Pumpa ut så mycket som är möjligt, och sug med våtdammsugare i vattenpipen på kranen samtidigt som du pumpar, så får du ut det mesta av vattnet från kransystemet. När du fått ut vattnet efter bästa förmåga, kan du lämna kranarna öppna under vintern.

Har du manlucka till vattentanken, är det bra att försöka torka ur tanken, då det ibland kommer med sand vid tankning.

Plocka ur kyl och frys
För att förhindra att mat ligger och ruttnar eller skadedjur och ohyra tar sig in i båten.

Ta hem dynor och lösa textilier
Om båten förvaras kallt och i fuktig miljö, tex under presenning utomhus, så är det mycket svårt att undvika att fukt ändå tar sig in i båten. Dynor och textilier möglar därför lätt om de får ligga kvar i båten (även om du ställer dem på högkant…). Ta hem dem och förvara dem torrt!

Att tänka på vid avmastning av segelbåt / ta hand om riggen
De allra flesta väljer att masta av segelbåten och förvara riggen inomhus. Med detta förfarande blir det även en automatisk genomgång av riggen, så man ser att allt sitter och fungerar som det skall och inte har gått sönder eller försvagats under säsongen.

Riggen torkas normalt sett av, en del lägger även på vax för att få ett skyddande lager och fin lyster. Andra väljer att fetta in mast och bom med paraffinolja. Sedan smörjs vanligen vantskruvarna. Eventuellt plockas spridarna av för att få plats i vinterförvaringshallen.

Viktigt att tänka på är att inte snurra stag och vant runt masten vid vinterförvaringen. Risk finns då att korrosion uppstår och skadar båtens vant, stag och mast.

Seglen behöver tas loss och förvaras torrt och luftigt. Se över sömmar och kondition på seglen, och om något måste lagas är det bra att lämna in seglen till segelmakaren på hösten (och inte på våren då ”alla andra” vill ha sina segel lagade inför säsongen).

En del tvättar sina segel under vintern med tvättflingor i badkaret.

Båtens tampar och eventuella strumpor på fendrarna kan tvättas i tvättmaskinen.

Vagga eller vagn till båten
Det är naturligtvis viktigt att båten, väl uppe på land, förvaras på ett säkert sätt. Du behöver antingen en vagga, ett bocksystem eller en kärra/trailer att sätta båten på.

En båtvagga är ofta en konstruktion av stål eller trä som gör att båtens botten vilar stadigt och med god viktfördelning, och att stöttor kan justeras på sidorna för att hålla båten väl balanserad i vaggan och fördela vikten jämnt. Viktigt är att stöttornas kontaktytor med skrovet är stora, så att vikten fördelas ut på ett stort område. Bocksystem fungerar på liknande sätt, fast är kanske oftast i lösa delar (dvs pallar upp under och på sidor med stöttor). Om man använder trävagga skall dimensionen på virket vara mycket grovt för att klara påfrestningarna.

En kärra eller trailer liknar vaggan, fast har hjul så den kan köras/flyttas runt med bil. Om du har båten på en kärra kan det vara bra att palla upp själva kärran om den skall stå en längre tid (för att avlasta hjul och lager på kärran). Att palla upp kärran kan även vara bra ur stöldskyddssynpunkt.

Det kan i värsta fall vara lite stressigt vid upptagningen, och turordningen kan snabbt ändras. Försök därför vara ute i god tid. Alla (kranförare och kamrater på klubben) uppskattar att du har tagit dig tid att borsta och smörja rent skruvar på din vagga, så att eventuell justering går smidigt och snabbt. Du bör långt innan upptagningen ha ställt in vaggan, så att båten står i våg både i längsled och sidled. Du blir inte populär om injusteringen påbörjas vid upptagningen…

Rengöring vid upptagning på hösten
Det räcker oftast med att tvätta av båten med högtryckstvätt och eventuellt rengöringsmedel (här finns tips på bra och drygt båtschampo). Det är viktigt att få bort alla alger, snäckor, och annan påväxt som kan skada eller missfärga din båt om de får sitta kvar (för att inte tala om hur svåra de är att få bort på vårkanten, nästan omöjligt).

Gå igenom skick på skrov och däck
Redan när du tar upp båten behöver du gå igenom skrovets och däckets skick, för att se om några skador uppkommit under året. Skulle det finnas skador är det viktigt att du lagar dem direkt.

För att förekomma en del skador i samband med upptagningen, rekommenderar en del att man hänger trasmattor eller liknande, där de båda slingen (kraftiga repen) sätts vid för och akter under upptagningen. Anledningen till detta är att slingen ofta går i marken när kranen lossar en båt, och kan dra med sig grus som sedan riskerar att dras mot din båt. Om du väljer detta alternativ, försök vara ute i god tid ifall turordningen ändras och du skall lyftas tidigare än du beräknat.

Vinterförvaring utomhus – båten behöver täckas
Du behöver ha ett gott skydd över båten om du förvarar den utomhus. Det skall vara täcke eller kapell som skyddar båten från vatten, is och snö. Lämpligen ser du till så att kapellet sluttar på sidorna, så att vatten och snö lätt rinner av. Annars är risken att snö och vatten samlas och tynger ner kapellet/täcket så att det går sönder och spricker. Samtidigt vill du inte bygga kapellet för högt, så att det fångar mycket vind och blir till ett ”segel”, då båten riskerar att välta eller att täcket blåser sönder.

Bind inte i stöttor eller bockar som kan ryckas ur sitt läge om det blåser, då det i värsta fall kan leda till att båten tippar.

TIPS: Här finner du kapell och överdrag av olika slag, till motorbåtar, gummibåtar, utombordsmotorer, styrpulpetar.

Vid uteförvaring – Fryssäkra känsliga områden!
Det finns en del områden på båten som vanligen bör skyddas mot att frysa sönder; toalett, varmvattenberedare, vattenpump samt att alla kranar och slangar är tomma inför vintern.

Vad kostar vinterförvaring av båt?
Kostnaden för att vinterförvara en båt varierar beroende på flera faktorer, inklusive båtens storlek, typ av förvaring och den geografiska platsen. Här är några vanliga faktorer som kan påverka kostnaden för vinterförvaring av en båt:

  1. Båtstorlek: Större båtar kräver vanligtvis mer utrymme för förvaring och kan därmed ha högre kostnader för vinterförvaring jämfört med mindre båtar.
  2. Förvaringstyp: Det finns olika typer av vinterförvaring för båtar, inklusive inomhusförvaring i en båthall eller i en uppvärmd lagerlokal, utomhusförvaring på land eller i en båtuppställning, eller användning av en båtlyft. Kostnaden för varje alternativ kan variera och påverkas av tillgång och efterfrågan i området.
  3. Geografisk plats: Priserna för vinterförvaring kan variera beroende på den geografiska platsen. I allmänhet kan kostnaderna vara högre i större städer och mer populära båtområden.
  4. Tidslängd: Kostnaden för vinterförvaring kan variera beroende på hur länge båten förvaras. Vanligtvis erbjuder företag rabatterade priser för längre förvaringsperioder, till exempel för en hel vintersäsong.
  5. Tilläggstjänster: Vissa förvaringsanläggningar kan erbjuda extra tjänster som båtunderhåll, vinterkonservering, täckning eller batteriladdning. Dessa tjänster kan påverka totalkostnaden.

Det är bäst att kontakta olika båtförvaringsanläggningar eller marinanläggningar i ditt område för att få specifika prisuppgifter baserat på din båts storlek och dina behov. Priserna kan variera betydligt beroende på lokala förhållanden och tjänster som erbjuds. Som du vet kan du hitta lediga vinterförvaringsplatser för båt på vår sida här. 

Båtens batteri, eller batterier under vinterförvaring
Batterierna behöver underhållsladdas under det långa vinteruppehållet. Batterier som inte regelbundet hålls fulladdade riskerar att sulfatera och tappa kapacitet. Bäst är att ta med dem hem och se till att de blir laddade. Det finns många praktiska och lättanvända underhållsladdare. En av dem hittar du här.

Har du ett öppningsbart batteri, bör du kontrollera syranivån och fylla på vid behov med batterivatten.

Håll batteriet rent och torrt, eftersom fukt och smuts kan leda till urladdningar pga de krypströmmar som kan uppstå. Poler och kabelskor skall hållas fria från beläggningar och oxider som kan förorsaka spänningsfall och försämra batteriets funktion.

Lämnar man kvar batteriet i båten (inte att rekommendera) bör ena kabelskon lossas för att förhindra urladdning. Tänk dock på att ett urladdat batteri kan frysa sönder vid normala vintertemperaturer.

Vinterförvaring av Utombordsmotor
En förutsättning för ett långt liv och pålitlig drift är en riktigt gjord vinterkonservering av båtens motor. Det finns många olika typer av utombordsmotorer, där olika moment kanske utförs med fördel i olika ordning. Du bör alltid se instruktionsboken eller manual för din utombordsmotor och följa den. Nedan beskrivs i grova drag de huvudpunkter som vanligen gås igenom, ses över och åtgärdas i samband med vinterförvaringen av en utombordsmotor.

Börja med att tvätta av motorn med rent sötvatten.

Grundläggande skötsel innefattar sedan att köra rent sötvatten genom motorns kylsystem. Detta är särskilt viktigt om du har båten i salta vatten. Om du låter bli kan det leda till rostskador på motorns kylsystem. Vanligen kan en genomkörning ske med hjälp av en spolmuff som monteras över motorns kylvattenintag och en vanlig trädgårdsslang som kopplas till muffen (du måste säkra så motorn får säker tillgång på friskt sötvatten). När vattentillförseln är säkrad, startar du motorn och kör minst 10 minuter så motorn blir varm och termostaten öppnats.

Många väljer att köra in konserveringsspray i förgasarna på 2-takts motorer (obs, inte för 4-taktsmotorer), för att skydda motorn invändigt under vinterförvaringen. Ett vanligt förfarande är att köra motorn varm och sedan stänga av bränsletillförseln, och så snart motorn börjar gå ryckigt för att bensinen är på väg att ta slut, spruta in konserveringsspray in i motorns förgasare tills motorn stannar.

Det tvistas om huruvida bränsletanken skall vara fylld eller om det skall vara ytterst lite bensin eller diesel kvar. Somliga menar att det kommer samlas kondens/fukt i en tank som är tom och leda till rost, medan andra menar att med en tom tank fälls inga tillsatser från bränslet som kan sätta igen filtren.

Byte av olja i motorns växelhus bör göras, följ anvisningar i instruktionsboken. Glöm inte att byta packningar på pluggarna, så att vatten inte kan rinna in och blanda sig med oljan.

Tändstiften kan tas bort och ett par droppar olja placeras i vardera cylinder. Sätt sedan tillbaka tändstiften och dra runt motorn några varv så att oljan fördelar sig i cylindern. Detta görs i rostförebyggande syfte. Har du många gångtimmar på tändstiften bör dessa bytas ut.

Kontrollera bränslefiltret, byt vid behov.

Har du 4-taktsmotor bör du i tillägg till ovan även byta motorolja och oljefilter.

Det är såklart även lämpligt att torka motorn ren från avlagringar. Lyft kåpan och torka rent helt enkelt.

När motorn torkat bör du spraya elkopplingar och instrument med kontaktspray.

Byte av impeller bör göras om det inte skett de senaste 2-3 åren.

Plocka av propellern och smörj in propelleraxeln med fett. Förvara propellern hemma.

Det finns oftast smörjnipplar på motorn och dess fäste till båten. Här bör du trycka in saltvattenbeständigt marinfett. Samma fett kan användas för att smörja in övriga rörliga delar på motorn (styrkkabel, växelförare, etc.).

En del väljer att spraya hela motorn, både ut- och invändigt, med skyddande medel som bildar en tunn, klar, osynlig film som tränger ut vatten och fukt, smörjer, rengör och skyddar mot korrosion. Därefter torkas motorn av med en trasa och den skyddande filmen finns kvar under hela vinterförvaringen.

I övrigt gäller det att se över motorns allmänna skick, kolla eventuella anoder och annars förhålla sig till de servicepunkter som anges i motorns instruktionsbok.

Låt motorn hänga rakt nedfällt läge, så att kondensvatten lätt kan rinna ut.

Glöm inte att se över stöldskyddet på motorn. Den bör vara fastsatt med minst ett klass 3 motorlås. Har du båten ställd på en trailer, skall även trailern ha godkänt trailerlås, och vill du försvåra ytterligare är det inte fel att ta med hjulen hem. Det är heller inte fel att ta ett foto av båt och motor på plats, som du kan ha gentemot försäkringsbolag och Polis om kriminella element intresserat sig för din utombordsmotor.

Hur man sköter motorn varierar, vissa lämnar alltid in den varje år till fackmän/kvinnor som gör konservering och service på motorn. Andra sköter det alltid själv. Frågan är om inte en gyllene medelväg är att föredra om man är normalhändig, att vissa år sköta det själv och regelbundet vart annat eller tredje år lämnar in den för en större översyn (och åtgärdande av mer omfattande servicepunkter).

TIPS: lägg på ett kapell över motorn, här finns lämpliga modeller (klicka på länken).

Vinterförvaring av Inombordsmotor
En förutsättning för ett långt liv och pålitlig drift är en riktigt gjord vinterkonservering av båtens motor. Det finns många olika typer av inombordsmotorer, där olika moment kanske utförs med fördel i olika ordning. Du bör alltid se instruktionsboken eller manual för din inombordsmotor och följa den. Nedan beskrivs i grova drag de huvudpunkter som vanligen gås igenom, ses över och åtgärdas i samband med vinterförvaringen.

Du bör inte lämna kvar gammal olja i motorn över vintern. Antingen före upptagningen, eller direkt efter upptagningen, byts olja i motor och backslag. Olje- och bränslefilter skall även de bytas.

Innan oljebyte sker, bör du varmköra motorn, gärna med växel i läge framåt, under cirka en timme. Detta för att få varma, lättflytande oljor som blir lättare att tappa ur.

Har du en sötvattenkyld motor skall du kontrollera frostskyddet, och vid behov tillsätta frostskyddsmedel. Varmkör motorn och mät igen till vilket gradantal frostskyddet verkar.

Eventuellt vatten eller olja som finns kvar i motorrummet behöver avlägsnas.

Drivremmar bör ses över och spännas. Det bildas mycket skit och damm från drivremmar, så var noga med att byta luftfiltret.

Det tvistas om huruvida bränsletanken skall vara fylld eller om det skall vara ytterst lite bensin eller diesel kvar. Somliga menar att det kommer samlas kondens/fukt i en tank som är tom och leda till rost, medan andra menar att med en tom tank fälls inga tillsatser från bränslet som kan sätta igen filtren.

Det finns ett medel att tillsätta i dieseltanken, för att förhindra att organiska bakterier frodas och riskerar att sätta igen filter. Medlet heter Grotamar Dieseltillsats och köps på välsorterade båttillbehörsbutiker.

Efter upptagningen skall sjövattnet i kylsystemet tömmas ur (läs i instruktionsboken vart urtömning sker). Därefter kan du köra igenom sötvatten med 50% inblandad glykol.

Montera av drevet direkt, då det ofta är mycket värdefullt och annars riskerar att stjälas. Drevets fäste täcks vanligen med en plastpåse. Byt drevets olja. Nya zinkanoder kan med fördel monteras redan på hösten.

Hur man sköter inombordsmotorn varierar, vissa anlitar alltid fackmän/kvinnor som gör konservering och service på motorn. Andra sköter det alltid själv. Frågan är om inte en gyllene medelväg är att föredra om man är normalhändig, att vissa år sköta det själv och regelbundet vart annat eller tredje år lämnar in den för en större översyn (och åtgärdande av mer omfattande servicepunkter).

Rengöra tågvirket
En liten detalj, men trevligt när det är gjort eftersom salt och smuts gör tågvirket osmidigt. Samla ihop alla tampar och tvätta dem i en balja med tvättmedel. Skölj av.

Försäkring och stöldskydd av motor och båt
Båten skall naturligtvis vara försäkrad. Det finns många företag som erbjuder goda båtförsäkringar, även en del hemförsäkringar kan innefatta småbåtar. Här får man helt enkelt kolla runt bland olika försäkringsbolag. Ett bra tips kan vara att använda en försäkringsmäklare, som jämför massor av olika försäkringar gratis och ser till så du får bästa möjliga deal.

Särskilt viktigt med stöldbegärliga utombordsmotorer är att de har godkända lås när de sitter fastsatta vid båten (som ofta är fallet av praktiska skäl). Vanligen brukar man säga att motorstorlekar under 40 hk bör tas loss från båten och tas med och förvaras i annat låst utrymme.

Under säsong, kan du med fördel utöka skyddet av båten genom att gömma en GPS-sändare på lämpligt svårfunnet ställe. Det finns numera mycket smidiga GPS-sändare med inbyggt batteri, där du kan följa båtens position mer eller mindre i realtid via en APP eller din dator. Här är ett mycket gott exempel. 

Rengöring på vårkanten inför sjösättning
På våren när solen börjar värma gott igen, är det dags att göra båten riktigt fin inför kommande säsong. Om du inte använt schampo vid rengöring av båten vid upptagningen i höstas, så är det läge att ge den en ordentlig tvätt först. Om du därefter har diverse kvarvarande märken, oxidation eller vattengulnade partier, bör du polera eller rubba bort dessa. Beroende på hur kraftigt de sitter kan du behöva olika kraftiga medel. När ytan ser ut som du önskar, är det dags att skydda båten mot solens skadliga UV-ljus, salt och annan åverkan från hav och vind. För detta ändamål behöver du ett gott båtvax. Slutligen bör du ge kromade detaljer en upputsning om du vill eller det behövs, även för detta ändamål finns goda medel att använda. Här är tips på en webbutik som erbjuder de bästa av båtvårdsprodukter, till bra priser och från lager.

Till sist
Försök om möjligt att titta till din båt ofta och passa gärna på att även ta en titt på grannens båt. Därigenom kan ni dela på tillsynen av båtarna, och förekomma eller tidigt upptäcka om något mot all förmodan skulle hända.